Metody inwestowania na giełdzie

metody inwestowania na giełdzie

Analizy fundamentalne, techniczne, wykresy rynków i tak dalej… Specyficzny język, często wtrącane angielskie zwroty, kontakt z biurem maklerskim… Wszystko to sprawia, ze inwestowanie na giełdzie wydaje ci się zadaniem zbyt trudnym. Tymczasem wystarczy poznanie kilku podstawowych metod inwestowania, aby w miarę skutecznie zarządzać swoim portfelem akcji.

Przede wszystkim, zastanów się, jaki styl inwestowania preferujesz: konserwatywny, zrównoważony czy agresywny. Styl konserwatywny polega na lokowaniu w najbardziej tradycyjne systemy finansowe – lokaty, bezpieczne fundusze inwestycyjne, produkty z gwarancją zwrotu kapitału. Jest to styl najbardziej bezpieczny, dający pewność zwrotu całości kapitału i nawet niewielkiego zysku. Niewielkiego, jest w tym przypadku słowem – kluczem, na nieco większy zysk możesz liczyć, jeśli jesteś zwolennikiem stylu zrównoważonego. Polega ona na inwestowaniu w aktywa ryzykowne i aktywa bezpieczne, przy zachowaniu złotej proporcji pomiędzy nimi bywa stosunkowo bezpieczny, a wygenerowany zysk może być wyższy.

Agresywny styl inwestowania polega na lokowaniu wszystkich środków w akcje. Pamiętaj, ze akcje charakteryzują się dużą zmiennością cen, a kształtowanie ich w przyszłości jest trudno przewidywalne. Poziom ryzyka jest więc bardzo wysoki i adresowany raczej do doświadczonych graczy giełdowych. Styl inwestowania w dużej mierze zależy od twojej sytuacji życiowej, ale też predyspozycji charakteru.

Wystarczy jednak przestrzegać kilku metod, aby osiągnąć sukces:

  • Metoda średniego kosztu, polega na kupowaniu akcji jednej spółki w stałych odcinkach czasu. Średnia cena nabycia akcji jest więc bliska średniej cenie na rynku, z tym, że efekt ten jest widoczny dopiero po dłuższym czasie.
  • Metoda stałej kwoty kapitału polega na podzieleniu całego posiadanego przez inwestora kapitału na dwie części: jedna z nich przeznaczona jest na zakup akcji, a druga obligacji. W zależności od sytuacji rynkowej inwestor przemodeluję swój portfel, tak, aby wartość posiadanych akcji była stała.
  • Metoda stałego współczynnika, w której podobnie jak w poprzedniej kapitał dzielony jest na dwie części z zachowaniem odpowiedniej proporcji. W tym przypadku najistotniejsze jest właśnie utrzymanie stałej, założonej proporcji.
  • Metoda cenowo- wskaźnikowa, wymaga od inwestora podjęcia decyzji, ze nabywa on akcję w oparciu o dwie graniczne wartości wskaźnika cena – zysk. Jeśli wskaźnik danych akcji rośnie powyżej górnej wartości granicznej, wówczas inwestor dokonuje jej sprzedaży, jeśli spada inwestor akcje kupuje.
  • Metoda zachowania kapitału, czyli maksymalna minimalizacja poniesionych strat poprzez stosowanie inwestowania w płynne instrumenty finansowe, takie jak obligacje czy jednostki funduszy dłużnych papierów wartościowych. Niskie ryzyko to także niska stopa zysku, stąd metoda adresowana do osób nie uznających ryzyka.
  • Metoda bieżącego dochodu, polegająca na takim doborze instrumentów finansowych, które pozwolą na utrzymanie bieżącego, stałego dochodu z ulokowanego kapitału. Proste, że kapitał musi być spory, inaczej dochód będzie mało odczuwalny.
  • Wybrałeś już swoją metodę? Zastanowiłeś się, czy jesteś ryzykantem czy konserwatystą. Giełda otwiera dla ciebie drzwi.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*