Biały wywiad. Co to jest? Czy jest to legalne?

Biały wywiad to znane pojęcie, które odnosi się do praktyki pozyskiwania informacji w biznesie. Tego typu działania wykorzystywane są zarówno do pozyskiwania informacji państwowych, jak i gospodarczych. Z języka angielskiego biały wywiad to rozpoznanie z ogólnodostępnych źródeł, czyli Open Source Intelligence (OSINT). Brzmi to nieco tajemniczo, ale każdy z nas robi to, choć może na nieco innym poziomie, każdego dnia wyszukując jakieś informacje na czyjś temat np. w Google czy na Facebooku. Tym tematem zajmują się także firmy z branży cyberbezpieczeństwa, u których można zamówić specjalistyczne szkolenia z tego tematu. Zapraszamy do lektury.

Na czym polega technika białego wywiadu?

Biały wywiad to inaczej wywiad, gromadzenie informacji ze źródeł jawnych, które pochodzą z ogólnie dostępnych miejsc w sieci. Sam biały wywiad jest formą pracy wywiadowczej, często wykorzystywany jest w działaniach biznesowych, gdzie też określany jest angielski skrótem OSINT, czyli Open Source Intelligence. W przebiegu białego wywiadu zazwyczaj wyróżnia się 4 etapy. 

W pierwszym etapie (OSD) pozyskiwane są dane w tak zwanym stanie surowym z wielu źródeł informacji. Tym samym tworząc zbiór nieuporządkowanych danych, które jeszcze nie pozwalają na formułowanie wniosków. 

W drugim etapie (OSIF) wszystkie pozyskane dane zostają zebrane w jeden dokument, czyli tak zwaną bazę, po czym następuje ich pogrupowanie, a także wstępna analiza. 

W trzecim etapie białego wywiadu (OSINT) dochodzi do przekazania wyselekcjonowanych informacji danemu klientowi, a wszystko to odbywa się zgodnie z założonym przez niego zapotrzebowaniem. 

W ostatnim etapie (OSINT-V) dochodzi do weryfikacji pozyskanych danych w innych jawnych, otwartych źródłach, bądź też wskutek ujawnienia tajnych danych zdobytych innymi drogami.

Czy jest to legalne?

Biały wywiad jest ogólnie dostępna formą pozyskiwania różnego typu informacji z otwartych źródeł. Najczęściej ma on zastosowanie w biznesie, pozwalając tym samym na monitorowanie środowiska zewnętrznego danej firmy, w tym informacji dotyczących danej branży, konkurencji, wydarzeń gospodarczych, a także politycznych i społecznych. Co więcej, biały wywiad pozwala na monitorowanie środowiska wewnętrznego firmy, czyli zdarzeń, informacji, które są bezpośrednio związane ze strategią biznesowa tego przedsiębiorstwa.

Źródła wykorzystywane w białym wywiadzie

Charakterystyczną cechą białego wywiadu, jest to, że wykorzystuje on wyłącznie jawne, etyczne metody pozyskiwania informacji. Z tego też względu nie należy utożsamiać go z nielegalnym szpiegostwem gospodarczy. Wszystkie źródła, z jakich korzysta się w trakcie białego wywiadu zawarte są w ogólnodostępnych zasobach informacyjnych, a co więcej nie podlegają one żadnemu ograniczonemu dostępowi czy nie są utajnione. Samo pozyskiwanie danych w białym wywiadzie nie wiąże się z zastosowaniem jakiegoś typu nielegalnych działań, które wymagają przełamywania barier, na przykład łamania haseł czy też podszywania się pod inne osoby. Celem białego wywiadu jest pozyskanie na rzecz konkretnego podmiotu lub też na własne potrzeby, różnego typu informacji, z zamiarem ich ewentualnego dalszego przetwarzania. 

W białym wywiadzie wykorzystywane są różnego typu dane rządowe, rejestry (np. KRS, CEIDG), raporty (np. GUS) czy też bazy danych, dokumentacja przedsiębiorstw, a także publikacje naukowe i popularnonaukowe, prasa, telewizja, czy informacje znajdujące się w internecie w różnego typu serwisach informacyjnych. Źródłem danych mogą być też portale społecznościowe (Facebook, Twitter) oraz strony www przedsiębiorstw. Źródła informacji mogą być też krajowe i zagraniczne media czy serwisy informacyjne, a także platformy handlowe.

Codzienne zastosowanie 

Choć wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy, to biały wywiad bardzo często wykorzystywany jest na przykład przez analityków bankowych do weryfikacji wniosków kredytowych. Korzystają z niego także ubezpieczyciele do kwestionowania wypłat odszkodowań, jak również komornicy.

No dobra, a jak samemu spróbować sił w tym temacie? Można pójść na szkolenie z OSNIT-u albo samemu wygooglować temat i tym samym wdrażać się w temat praktycznie.