Jakie są dobrze płatne zawody i dlaczego?

dobrze płatne zawody

Zależnie od epoki, ba, nawet w odniesieniu do danej dekady rozwoju Europy, lista najlepiej płatnych zawodów ulegała sporym zmianom. Podobnie jest i w naszym kraju, który jeszcze cztery dziesięciolecia temu przechodził trudną pod względem gospodarczym i społecznym transformację ustrojową. Warto jednak choć pobieżnie zapoznać się z ową płynną listą, zawierającą dobrze płatne zawody.

dobrze płatne zawody

Dlaczego niektóre dobrze płatne zawody to właśnie te, a nie inne?

Na początek kilka uwag natury badawczej. Musimy zdać sobie bowiem sprawę, iż na to jaka profesja w danym odcinku czasu jest lepiej wynagradzana, wpływa sporo przeróżnych czynników. Wśród nich warto wymienić:

• politykę gospodarczą państwa. Dzięki kierunkom owej polityki niektóre dobrze płatne zawody mogą stracić na wartości na rynku pracy, a notowania niektórych mogą wzrosnąć;
• inwestycje zagraniczne. Jeśli jakieś konsorcjum finansowe lub koncern zagraniczny zauważą szansę na zwrot z inwestycji, mogą w danym kraju inwestować silnie w daną branżę. A wtedy pewne zawody są silnie poszukiwane i co za tym będą tą w krótkiej perspektywie czasowej dobrze płatne zawody;
• oddolny rozwój danego regionu. W niektórych miejscach tworzą się subregiony, swoiste zagłębia ekonomiczne. Pomaga temu zjawisku przedsiębiorczość lokalnych mieszkańców, zachęty samorządu i rządu, ale też tradycja danego rzemiosła np. browarnicza na danym terenie;
• podaż wytworzona przez uczelnie wyższe lub szkoły zawodowe. W idealnej gospodarce zapotrzebowanie na dane profesje (popyt) spotyka się i zrównuje z liczbą potencjalnych pracowników danego zawodu w tym kierunku wykształconych. O tym, że tak nie jest nich świadczą ciągłe wakaty w polskim szkolnictwie powszechnym lub podstawowej opiece zdrowotnej. Szkolnictwo winno wtedy wyjść z inicjatywą i stworzyć podstawy do wyedukowania niezbędnych zastępów poszukujących pracy, które potem przełożyć się mogą na dobrze płatne zawody.

wysoko płatne zawody

Przegląd rankingów – dobrze płatne zawody w Polsce w ostatnich latach

Rzecz jasna ów zestaw najlepiej płatnych profesji jest dość płynny i w każdym unijnym państwie nieco odmienny od lokalnego kolorytu społeczno-gospodarczego, w innym zakątku unii.

W ostatnich kilku latach w naszym kraju dominowały branże związane z szeroko pojętym zarzadzaniem jak i zarządzaniem w sektorze bankowości. Najlepiej zarabiającymi byli więc dyrektorzy i menadżerowie w niszy bankowości przedsiębiorstw, menadżerowie sprzedaży i logistyki. Dobrze płatne zawody nadal znajdują się w branży IT. Tam znajdziemy świetnie płatne posady, począwszy do general menadżera, przez dyrektora IT, po szefów poszczególnych projektów, działów.

Nimb otaczający zawody prawnicze nadal ma się dobrze w społecznej świadomości. Jednakże trzeba od razu stwierdzić, że opuszczający mury wydziałów prawa, prawnicy świeżo po aplikacji niekoniecznie muszą dobrze zarabiać. Sytuacja inaczej się już ma ze starszymi prawnikami w – niekoniecznie znanych – ale intensywnie działających, kancelariach.

Jakkolwiek cały państwowy pion administracji skarbowej niekoniecznie może zachęcać do podjęcia pracy w zwykłej „skarbówce”. To już wyższe stanowiska księgowe w prywatnym sektorze są świetnie wynagradzane.

Dobrze zarabiają także przedstawiciele handlowi; regionalni, medyczni, branży sprzedaży maszyn ciężkich lub wyposażenia handlu, gastronomii. Rzecz jasna, zarobki są tu już zależne od prężności danej firmy i jej obrotów.