Wypadek z winy zarządcy drogi – jak ubiegać się o odszkodowanie?

Wypadek drogowy to bardzo poważna sprawa. Często jest on przyczyną powstania niemałych szkód, nieraz nieodwracalnych. Niezależnie od tego, jak wielka, czy jak mała jest zaistniała szkoda, to poszkodowanemu zawsze należy się odpowiedniej wysokości odszkodowanie. W przypadku gdy zawini konkretna osoba, sprawa jest bardzo prosta i odszkodowanie wypłacane jest z ubezpieczenia sprawcy. Co jednak, jeżeli wypadek nastąpi przez dziurę w drodze? Czy również wtedy można ubiegać się o odszkodowanie? Do kogo należy się zgłosić?

Kto jest odpowiedzialny za wypadek spowodowany przez dziurę w jezdni?

Wypadki spowodowane bezpośrednio przez zły stan techniczny jezdni zdarzają się w naszym kraju regularnie i nie powinny one już nikogo dziwić. Stan dróg i autostrad jest osobną kwestią i powiedziano już na ten temat wystarczająco dużo. W tym miejscu warto zaznaczyć tylko tyle, że ubytki i inne uszkodzenia w jezdni zdarzają się regularnie i większość poruszających się po naszych drogach kierowców ma dużą szansę je napotkać.

Kto jest w takiej sytuacji odpowiedzialny za wypadek i związane z nim uszkodzenia auta? Odpowiedź jest jednocześnie prosta i skomplikowana. Zasadniczo odpowiedzialny w takiej sytuacji jest zarządca drogi. Drogi w Polsce dzielą się na cztery kategorie: gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Zarządcami dróg należących do tych grup są odpowiednio: wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, starosta powiatowy, wojewoda oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Osobną kategorię stanowią drogi wewnętrzne, których zarządcą jest właściciel terenu. Ciekawym przypadkiem są działające w naszym kraju autostrady znajdujące się w rękach prywatnych. W tym przypadku funkcja zarządcy i związana z tym odpowiedzialność spada na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zarządca odpowiada za właściwe utrzymanie drogi i wykonywanie niezbędnych napraw. Nie oznacza to jednak bynajmniej, że odpowiada za każdy wypadek. To po stronie kierowcy leży odpowiedzialność za dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. Przepis ten znajduje zastosowanie przede wszystkim w sytuacjach, w których droga została oznaczona widocznym dla kierowcy znakiem informującym o dziurach i nierównej nawierzchni, a także takich, w których droga jest w remoncie i również zostało to odpowiednio oznaczone.

Czy od zarządcy drogi można uzyskać odszkodowanie?

Jeżeli wypadek nie jest związany z niedostosowaniem się kierowcy do oznaczeń na drodze, które informują o złym stanie nawierzchni, to może się on ubiegać o odszkodowanie. Właściwym organem, do którego należy złożyć wniosek, jest zawsze zarządca drogi. Jeżeli wniosek poszkodowanego kierowcy nie zostanie rozpatrzony dla niego pozytywnie, to sprawa może znaleźć się w odpowiednim dla niej sądzie. Odszkodowanie od zarządcy drogi można uzyskać za zniszczenie pojazdu, ale również w związku z korzyściami utraconymi na skutek wypadku. Nie należy również zapominać o odszkodowaniu należnym za trwały uszczerbek na zdrowiu i za zniszczone rzeczy znajdujące się w pojeździe. Kwota odszkodowania powinna pokryć wysokość szkody i obowiązują tu takie same zasady jak w przypadku każdego wypadku. Należy przy tym wiedzieć, że każdy zarządca drogi powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, więc odszkodowanie zostanie wypłacone przez ubezpieczalnię.

Jak uzyskać odszkodowanie od zarządcy drogi?

Przede wszystkim w razie wypadku należy odpowiednio udokumentować szkodę. Dokumentacja fotograficzna powinna obejmować zniszczenia pojazdu i znajdujących się w nim rzeczy, stan nawierzchni drogi, ewentualne dziury w drodze, a najlepiej również oznaczenie informujące o numerze drogi i miejscu, w którym nastąpiło zdarzenie (jeżeli takie oznaczenia znajdują się w zasięgu wzroku). Dobrym pomysłem jest również zebranie zeznań ewentualnych świadków. Jeżeli poszkodowany odniósł w wypadku obrażenia, to należy zadbać o zebranie stosowanej dokumentacji medycznej. Wezwanie policji nie jest konieczne, jednak może być pomocne dla uzyskania dodatkowej dokumentacji. O odszkodowanie można ubiegać się do trzech lat od daty wypadku, jednak w praktyce najlepiej jest zabrać się za to jak najszybciej.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej?

Cały proces związany z uzyskaniem odszkodowania może wydawać się bardzo skomplikowany, zwłaszcza jeżeli nie dysponuje się odpowiednią wiedzą prawniczą. Dlatego też sprawę lepiej jest pozostawić specjalistom z kancelarii odszkodowawczej. Skorzystanie z usług kancelarii jest dobrym pomysłem zwłaszcza w sytuacjach niejasnych, w których nie mamy pewności, czy odszkodowanie się nam faktycznie należy. Zaangażowanie doświadczonych prawników znacznie zwiększa szansę powodzenia, czyli uzyskania odszkodowania w satysfakcjonującej wysokości.