Zawód logopeda – informacje o kierunku studiów

Zawód logopeda
A professional child education therapist having a meeting with a kid in a family support center.

Czy wiesz, jaki kierunek studiów wybrać, aby zapewnić sobie zawód i bezpieczną przyszłość? To logopedia. Studia dokształcające dla nauczycieli ze stopniem magistra to sposób na podwyższenie kompetencji, a co za tym idzie — więcej ofert pracy i wyższe zarobki.

Na studia podyplomowe z logopedii można pójść już po ukończeniu studiów licencjackich, a dyplom z pedagogiki nie jest wymagany — choć zaczęcie kształcenia od tego kierunku często jest dobrym wyjściem.

Co robi logopeda?

Logopeda to specjalista zajmujący się zaburzeniami mowy. Osoba z wykształceniem logopedycznym pomaga osobom z zaburzeniami diagnozować ich stan oraz leczyć je tak, aby problemy z komunikacją zniknęły.

Logopeda nie jest jednak lekarzem. Jest to zawód specjalistyczny, który można wykonywać tylko w przypadku posiadania odpowiedniego wykształcenia. Najczęściej logopedami zostają osoby z doświadczeniem pedagogicznym lub językoznawczym.

Co zrobić, aby zostać logopedą? Zapisz się na nasze studia magisterskie z pedagogiki specjalnej. Po otrzymaniu dyplomu możesz zrealizować studia podyplomowe, nadające Ci uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy. Aby dostać się na studia z logopedii, musisz przejść rozmowę kwalifikacyjną, by potwierdzić, że nie masz przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Gdzie można znaleźć pracę?

Logopedami bardzo często zostają nauczyciele i pedagodzy, którzy pracują już w wyuczonym zawodzie. Nie musisz jednak pracować w szkole — to nie jedyna możliwość rozwoju. Logopeda potrzebny jest w przychodniach (prywatnych i publicznych), poradniach, szkołach specjalnych i prywatnych gabinetach. Możesz również otworzyć własną działalność — koszt 45-minutowego spotkania z dzieckiem w celu rozwiązania problemów z mową kosztuje przeciętnie od 100 do kilkuset złotych.

Zdecydowanie jest to zawód z przyszłością. Obecnie ok. 60% dzieci ma problemy z wadami wymowy i komunikacją. Przewiduje się, że popyt na usługi logopedów będzie tylko rósł. Oznacza to, że na rynku wciąż jest miejsce dla dobrych specjalistów.

Studiuj logopedię w WSZiP

W Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości znajdziesz bogatą ofertę studiów podyplomowych. To wysokiej jakości kształcenie w przystępnej cenie.

Znajdziesz u nas takie kierunki kształcenia, jak:

  • neurologopedia,
  • logopedia z komunikacją alternatywną,
  • logopedia z emisją głosu,
  • logopedia stosowana szkolna i przedszkolna,
  • logorytmika i komunikacja językowa.

WSZiP specjalizuje się w takich kierunkach jak zarządzenia, logopedia i pedagogika specjalna. Studia odbywają się w formie studiów licencjackich, magisterskich i inżynierskich.

Sprawdź ofertę studiów na https://wwszip.pl/podyplomowe/logopedia-stosowana-szkolna-i-przedszkolna-logorytmika-i-komunikacja-jezykowa-dla-nauczycieli/.